O nás

Jsme hokejová škola s celoroční tréninkovým programem a moderními metodami tréninku. Základem je individuální přístup k hráči s osobním rozvojovým plánem a jeho kontrolou v průběhu tréninkového procesu.  Program školy je cíleně veden k zlepšení individuálních schopností a dovedností hráče.

Základní hodnoty

Individuální přístup

Je naší základní hodnotou. Na rozdíl od klasickému teamovému  přístupu v klubech je u nás základním pilířem individuální přístup ke každému hráči.

Každý z hráčů má vytvořen individuální tréninkový plán sestavený dle jeho schopností a dovedností. Na konci cyklu bude proveden výstupní test se zhodnocením dosaženého cíle tréninkového plánu.

Každý z trénérů má na starosti maximálně 5-6 hráčů podobné věkové a výkonnostní kategorie, aby byl zajištěn individuální dohled nad plněním, případně modifikací tréninkového plánu

Vzdělávání hráče a rodičů

Jsme si vědomi, že odpovídající teoretická příprava hráče i rodičů je důležitá pro zdravý hokejový růst dítěte. Organizujeme proto semináře s předními odborníky, které pomohou rodičům vést dítě ke správné hokejové přípravě odpovídající jeho věku a schopnostem. Cílem je krom jiného zdravý fyzický a psychický rozvoj mladého hráče, tak aby bylo minimalizováno riziko předčasného nuceného ukončení kariéry ať již z důvodů zranění či nevhodně zvolné přípravy.

Moderní tréninkové metody

Používáme moderní tréninkové metody včetně metodik vyvinutých v NHL či Skandinávii. Například Powerskating či jiné techniky. Při suché přípravě používáme metody stick handeling, balanční plošiny nebo Aquahit.
Samozřejmostí je použití audiovizuální techniky k objektivizaci a zpětné vazbě hráče.

Špičková zdravotní péče

Zabezpečení odborného vyšetření a případné následné zdravotní péče odpovídající věku  mladého hráče je integrální součástí tréninkového procesu. Spolupracujeme s odborníky z Institutu sportovního lékařství, kteří jsou vedoucími odborníky na tuto problematiku v ČR.